از فردا بیشتر مراقب باش...
تقاص اشکهای امشب من ...
سنگینتر از تمام روزهائیست ک گریه کرده ام...!

/ 0 نظر / 7 بازدید