دلم گرفته ازآدمایی که میگن دوست دارم اما معنیشو نمیدونن!
ازآدمایی که میخان مال اوناشی،اما خودشون مال تونیستن!
ازاونایی که زیربارون برات میمیرن،وقتی آفتاب میشه همه چیز فراموش میکنن...!!!

/ 0 نظر / 6 بازدید