میگن سه موقع دعا براورده میشه.... یکی وقت غروب یکی زیر بارون و یکیم وقتی دلی میشکنه... من وقت غروب زیر بارون با دلی شکسته دعا کردم ...ولی نیامدی....

/ 1 نظر / 5 بازدید
DANIAL

جالب بود یاد چندسال پیش افتادم . زیر بارون موقع افطار با گریه با زبون روزه از خدا چیزی خاستم ولی هیچوقت برآورده نشد . دیگه از اون روز از ته دل دعا نکردم.