سلام غریبه خوبی؟؟!!
هه چه سوال چرتی پرسیدم معلومه که خوبی
میدونی چیکار کردی؟
نه نمیدونی الان بهت میگم...
وقتی رفتی فاتحه زندگیمو خوندی...
روزی میرسه که باید بیای سر قبرم و یه فاتحه هم برای شادی روحم بخونی...
ببخشید که خیلی دوستت داشتم
ببخشید که زندگیم بودی
ببخشید که از دوریت دق کردم
ببخشید که عکسات همدم تنهاییم شد
مدیونی اگه گریه کنی سرخاکم
اخه اگه اشکات بریزه رو سنگ قبرم منو تو قبر میسوزونه...
یادته بهت میگفتم گریه کنی دنیا رو به آتیش میکشم؟
الان دیگه دستم از دنیا کوتاهه...
گریه نکنی که بهشت رو جهنم میکنم...
دیر اومدی خیلی دیر مهین رفت...
درسته رفتی ولی همیشه برات آرزوی خوشبختی کردم...
.
.
.
خداحافظ غریبه.

/ 0 نظر / 9 بازدید