چه تلخه..
خودت مجبور بشی بذاری بری
اما دلت باهات نیاد...

/ 1 نظر / 5 بازدید
آفتاب شکلاتی

خییییییییییییییییلی سخته... خودم اعتقاد دارم همه چیز با خدا شیرینه اما عشق نا تمام خیییییییییییییییییییییییییییییییلی تلخه