مشکل دنیا این است ک احمق ها کاملاً بخود یقین دارند؛
در حالیکه دانایان سرشار از شک و تردیدند.

/ 0 نظر / 10 بازدید